+47 66 99 40 50 / 474 75 516                 post@inoventio.no

Følg oss:    

  • Takst - Tomt

Sikker veditakst av tomter – privat og næring!

Når det gjelder tomtearealers prispotensiale har beliggenheten størst vekt, i de fleste tilfeller. Beliggenhet relatert til et boområdes popularitet, og god beliggenhet for en forretningseiendom har stor betydning. Uavhengig av hva tomten skal benyttes til vil også grunnforhold og utnyttelsesgrad være vesentlig for prisen som kan oppnås.

Korrekt beregning av utnyttelsesgrad er meget verdifull for både selger og kjøper.For nærmere vurdering kontakt Jørgen H. Jørgensen.

Jørgen H. Jørgensen

Takstingeniør, Nito takst
Sivilingeniør, cand. polyp fra
Danmarks Tekniske Universitet

(+47) 473 26 634
jorgen.jorgensen@inoventio.no

Ønsker du at jeg tar kontakt,
     send en uforpliktende mail!


no image