+47 66 99 40 50 / 474 75 516                 post@inoventio.no

Følg oss:    

  • Tilbygg / Påbygg

Tradisjonelle påbygg og spennende tilbygg - vi utfører begge deler!

Først en enkel definisjon på forskjellen mellom tilbygg og påbygg.
Tilbygg er et prosjekt som øker et byggs grunnareale.
Påbygg er et prosjekt som øker eksisterende bygg i høyden.

I praksis tror vi begrepene brukes om hverandre. Intensjonen er å skaffe mere plass i eller knyttet til eksistererende bolig. Eller annen type bygg. Vår kompetanse har gitt oss trygghet til å tilby oppdragsgivere det som passer best til eksisterende bygg og kundens ønske. Her vil det også være avgjørende hvilke muligheter som finnes. Egner eksisterende bygg seg for påbygg? Er det plass for tilbygg? I dag finnes spennende løsninger i begge kategorier.

Påbygg kan gi mer plass og tilrettelegges med ekstra rom av den typen byggherre ønsker. Påbygg gir selvfølgelig også mulighet til omdisponering av andre rom. For tilbygg har vi i tillegg til en tradisjonell stil sett en rekke spennende og vågale løsninger, der tilbygget skiller seg formmessig fundamentalt fra huset som skal utvides. Med en utvidet grunnflate ligger det også bedre til rette for f.eks. nye bad og våtrom.

Med ledende kompetanse innen statisk beregning er vi klare til å gjennomføre prosjekter som skiller seg ut, og kan stå som eksempel på moderne arkitekt- og byggekunnskap.
Jørgen H. Jørgensen

Takstingeniør, Nito takst
Sivilingeniør, cand. polyp fra
Danmarks Tekniske Universitet

(+47) 473 26 634
jorgen.jorgensen@inoventio.no

Ønsker du at jeg tar kontakt,
     send en uforpliktende mail!


no image