+47 66 99 40 50 / 474 75 516                post@inoventio.no

Følg oss:    

  • Takst - Skade

Korrekt skadetakst betyr at verdier kan gjenoppbygges til riktig pris

Grunnleggende byggteknisk kunnskap og forståelse er helt nødvendig når skader på bygg og eiendom skal vurderes. Skader, f.eks. ved brann, kan svekke byggets konstruksjon selv om skaden kan se ubetydelig ut.

De fleste typer skader må vurderes svært grundig for at et skadeoppgjør skal bli så riktig som mulig.For nærmere vurdering kontakt Jørgen H. Jørgensen.

Jørgen H. Jørgensen

Takstingeniør, Nito takst
Sivilingeniør, cand. polyp fra
Danmarks Tekniske Universitet

(+47) 473 26 634
jorgen.jorgensen@inoventio.no

Ønsker du at jeg tar kontakt,
     send en uforpliktende mail!


no image