+47 66 99 40 50 / 474 75 516                 post@inoventio.no

Følg oss:    

  • Ingeniør

NYskapning bygget på kunnskap og erfaring

Inoventio Engineering er et rådgivende ingeniørselskap med spesialkompetanse innen ingeniørteknisk rådgivning og prosjektering i forbindelse med bygg og anleggsoppgaver. Statiske beregninger er en av våre kjerneoppgaver. Der kan vi vise til en rekke byggeprosjekter der vår kompetanse har vært avgjørende for gjennomføringen. Vi har solid erfaring med å utarbeide alt nødvendig materiell for prosjekter, til godkjennende myndigheter og til de utførende ansvarlige på byggeplassen.

Prosjektering av bærende konstruksjoner utføres på alle nivåer fra programmering, prosjektforslag og overstatisk beregning til tilsyn og oppfølging av prosjekter. Inoventio Engineering har lang erfaring med beregning av materialer som betong, stål, aluminium og tre/limtre.

Planlegging og prosjektering av grunnarbeider med solid erfaring og bruk av ny teknologi tilrettelegger vi for byggegrop med spunt, og/eller RD stålpæling. Metodebruken avgjøres etter nøye vurdering av tomtens grunnforhold.

Arbeidsområdene omfatter også analyser, tilstandsrapporter, planer for utbedring og etterkontroll. Ett eksempel på oppgaver er analyse og utbedring av sopp og råte. For byggherrer påtar vi oss oppgaven som rådgiver og kan stå som ansvarlig søker for byggetillatelser.


Jørgen H. Jørgensen

Takstingeniør, Nito takst
Sivilingeniør, cand. polyp fra
Danmarks Tekniske Universitet

(+47) 473 26 634
jorgen.jorgensen@inoventio.no

Ønsker du at jeg tar kontakt,
     send en uforpliktende mail!