+47 66 99 40 50 / 474 75 516                 post@inoventio.no

Følg oss:    

  • Hus

Nøyaktighet fra planlegging til godkjent og overlevert prosjekt

Som en komplett samarbeidspartner kan vi i Inoventio påta oss å gjennomføre de fleste typer byggeprosjekter, fra ett frittstående bolighus til større tun- og rekkehusoppdrag. I tett samarbeid med byggherre og utførende arkitekt kan vi styre et prosjekt fra søknadsprosess via grunnarbeider og byggeperiode til innflytningsklar bolig.

Vi prosjekterer bærende konstruksjoner, programmerer, utarbeider prosjektforslag og foretar overstatisk beregning. Mange gjennomførte prosjekter og lang erfaring har gitt oss god kunnskap om de fleste typer byggematerialers egenskaper. Med solid erfaring og bruk av ny teknologi tilrettelegger vi for den typen grunnarbeider som egner seg best for forholdene i prosjektet. For oss vil alltid sluttproduktet stå i fokus - og det betyr alle små detaljer underveis i byggeprosessen må følges med den største nøyaktighet. Det sikres av våre dyktige medarbeidere.


Jørgen H. Jørgensen

Takstingeniør, Nito takst
Sivilingeniør, cand. polyp fra
Danmarks Tekniske Universitet

(+47) 473 26 634
jorgen.jorgensen@inoventio.no

Ønsker du at jeg tar kontakt,
     send en uforpliktende mail!