+47 66 99 40 50 / 474 75 516                 post@inoventio.no

Følg oss:    

  • GARANTI

Inoventio gir deg hele 20 år skriftlig tetthetsgaranti,
trolig som de eneste i landet

Med bakgrunn i våre materialvalg, vi benytter kun godkjente kvalitetsprodukter, og vårt selskaps gjennomførings- og kontrollrutiner kan vi gi 20 års tetthetsgaranti. Oss bekjent er vi eneste selskap som gir en så lang garanti.

Bad og våtrom utført av oss er gjennomført etter kravene i bygningsreglementet. De har også gjennomgått en vanntest. Det betyr at vi fyller et 2 cm dypt vannspeil på membranområdet og lar dette ligge i 24 timer. Kontroll skal vise at vann ikke er lekket ut og at alt vann renner ut i avløpet når sluket åpnes.

Gjennomførte tester ved ulike forskningsinstitutter viser at det er på områder med igjenliggende vann på membranen, under flisene, det dannes farlig muggsopp og råte. Dette unngår vi.

Vårt arbeid og materialbruk er også en garanti mot lekkasjer som forårsaker råte i underliggende materialer eller direkte vanngjennomtrenging til andre rom. Bruk av riktige materialer, korrekt utført arbeid og etterkontroll er resepten!Kontakt oss for referanser