+47 66 99 40 50 / 474 75 516                 post@inoventio.no

Følg oss:    

  • Takst - Forretningseiendom

Vi er sterke på vurdering av forretnings- og industrieiendommer

Vår erfaring fra prosjektering og gjennomføring av større byggeprosjekter er meget fordelaktig for deg som oppdragsgiver. Verdivurdering av en bygningsmasse baseres på en rekke ulike faktorer. Størrelse, bygningstekniske kvaliteter, beliggenhet, infrastruktur og utviklingspotensiale er viktige elementer i en prisvurdering.

I en verdivurdering er det også meget viktig for en potensiell kjøper å kunne få en nøytral vurdering av kostnader for nødvendige utbedringer.For nærmere vurdering kontakt Jørgen H. Jørgensen.Jørgen H. Jørgensen

Takstingeniør, Nito takst
Sivilingeniør, cand. polyp fra
Danmarks Tekniske Universitet

(+47) 473 26 634
jorgen.jorgensen@inoventio.no

Ønsker du at jeg tar kontakt,
     send en uforpliktende mail!


no image