+47 66 99 40 50                 post@inoventio.no

Følg oss:          

  • Takst - Bolig

Tydelig fokus gir riktig verditakst på boliger!

Med et marked som består av svært ulike typer boliger stilles det høye krav til oss som takstingeniører. Blokkleiligheter, terrasserte boliger, rekkehus og frittliggende eneboliger har alle ulike parametere for prisvurderingen.

En blokkleilighet vurderes selvfølgelig på en annen måte enn en villa. Her er den store forskjellen vurdering av boligtype, total boflate og andre fasiliteter som hage, garasje mm. Felleselementer er beliggenhet, solforhold, kollektivtilbud, nærhet til forretninger, skole og kommunale anlegg.


Takstpriser, eks. mva.:

Enebolig fra 4.500,-
Rekkehus fra 4.300,-
Leilighet fra 4.000,-
Fritidseiendom fra 4.500,-
Verdivurdering fra 3.000,-

For nærmere vurdering kontakt Jørgen H. Jørgensen.

Jørgen H. Jørgensen

Takstingeniør, Nito takst
Sivilingeniør, cand. polyp fra Danmarks Tekniske Universitet

(+47) 473 26 634
jorgen.jorgensen@inoventio.no


no image